Kelebihan Selawat

Diya Hanun | 3:38 PM | Friday, June 7, 2013 | 1 Awesome Comment's
 photo assalam-1_zpsce3aec1c.png


                 Di antara hal-hal yang mampu menciptakan kelapangan di dalam dada dan menghilangkan keresahan dan kesuntukan adalah mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya” [Al-Ahzab:56]
Sebuah riwayat sahih dari at-Tirmidzi menyebutkan bahawa Ubay ibn Ka’ab pernah bertanya,“Wahai Rasulullah, berapa banyak saya harus mengucapkan selawat untukmu?”
Rasulullah menjawab, “Sesukamu!”
Ubay bertanya lagi, “Apakah seperempat?”
Rasulullah menjawab, “Sekehendakmu. Dan jika engkau tambahkan maka itu lebih baik.”
Ubay bertanya lagi, “Dua pertiga?”
Rasulullah menjawab, “Terserah kepada engkaulah. Dan jika engkau tambahkan, maka itu akan lebih baik.”
Ubay bertanya, “Apakah selawatku untukmu seluruhnya?” Rasulullah menjawab, “Kerana itu dosamu akan diampuni dan kesedihanmu akan dihilangkan.”
Ada dua dalil yang menguatkan bahawa rasa sedih dan duka itu boleh hilang hanya dengan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW.
Yang pertama: “Barangsiapa yang membaca selawat untukku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh selawat baginya.”
Yang kedua: “Perbanyakkanlah membaca selawat padaku pada malam Jumaat dan hari Jumaat, sebab selawat kalian diperlihatkan kepadaku,”
Para sahabat bertanya, “Bagaimana selawat itu akan diperlihatkan kepadamu sementara engkau telah menjadi tulang belulang?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya Allah mengharamkan (cacing-cacing) bumi untuk memakan jasad para Nabi.” Orang yang mecontohinya dan mengikut cahaya yang diturunkan kepadanya, akan memiliki bahagian dari ketenangan jiwa, ketinggian nilai, dan kehormatan dirinya.
Ibnu Taimiyyah berkata, “Selawat yang paling sempurna untuk Rasulullah adalah Selawat Ibrahimiyah:
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَاللّهُمَّ صّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍإِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيْمَاللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
“Ya Allah, limpahkanlah selawat-Mu atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkannya atas Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah berkah-Mu atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkannya atas Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Terhormat.”
Seorang penyair mengatakan,
Saat mencintaimu, kami lupa semua yang berharga,
kau bagi kami adalah yang paling berharga.
Kami dicela kerana mencintaimu,
dan cukuplah kemuliaan saat kami dicela kerana mencintaimu.
Sumber:
La Tahzan
Dr. ‘Aidh al-Qarni

1 comment:

Please Be Nice